מקטע זמן
בקרה 00:03:36.457
בקרה 00:14:42.117
בקרה 00:26:15.230
בקרה 00:37:47.140