תוצאה
קטגוריה
24 / 3
13%
מגדר
49 / 6
13%
כללי
49 / 6
13%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:03:25.477
בקרה 00:14:17.370
בקרה 00:25:55.287
בקרה 00:37:17.193