מקטע זמן
בקרה 00:02:55.163
בקרה 00:17:11.540
בקרה 00:32:41.653
בקרה 00:48:27.267
בקרה 01:04:34.390