מקטע זמן
בקרה 00:03:21.430
בקרה 00:14:04.873
בקרה 00:25:30.530
בקרה 00:37:02.937