מקטע זמן
בקרה 00:02:49.667
בקרה 00:16:59.390
בקרה 00:32:52.657
בקרה 00:47:23.180
בקרה 01:02:19.397
בקרה 01:17:26.800
בקרה 01:32:54.143