מקטע זמן
זינוק 00:00:03.790
בקרה 00:03:20.470
בקרה 00:14:29.370
בקרה 00:25:12.280
בקרה 00:36:36.180