מקטע זמן
בקרה 00:03:22.960
בקרה 00:13:46.627
בקרה 00:24:29.540
בקרה 00:36:18.250