מקטע זמן
בקרה 00:03:20.463
בקרה 00:13:45.873
בקרה 00:24:28.787
בקרה 00:35:19.950