מקטע זמן
בקרה 00:03:22.310
בקרה 00:13:31.877
בקרה 00:23:55.540
בקרה 00:34:36.203