מקטע זמן
בקרה 00:02:50.417
בקרה 00:15:48.480
בקרה 00:29:32.680
בקרה 00:43:41.310
בקרה 00:57:20.940
בקרה 01:11:13.573
בקרה 01:24:46.460