תוצאה
אישי
קטגוריה
186 / 10
6%
מגדר
186 / 10
6%
כללי
324 / 11
4%