תוצאה
אישי
קטגוריה
186 / 9
5%
מגדר
186 / 9
5%
כללי
324 / 10
4%