תוצאה
אישי
קטגוריה
186 / 8
5%
מגדר
186 / 8
5%
כללי
324 / 9
3%