תוצאה
אישי
קטגוריה
186 / 7
4%
מגדר
186 / 7
4%
כללי
324 / 7
3%