תוצאה
אישי
קטגוריה
188 / 100
54%
מגדר
188 / 100
54%
כללי
509 / 353
70%