תוצאה
אישי
קטגוריה
186 / 5
3%
מגדר
186 / 5
3%
כללי
324 / 5
2%