תוצאה
אישי
קטגוריה
186 / 4
3%
מגדר
186 / 4
3%
כללי
324 / 4
2%