תוצאה
אישי
קטגוריה
321 / 11
4%
מגדר
321 / 11
4%
כללי
509 / 13
3%