מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:07:08.000
בקרת ריצה צפון 00:14:39.000
בקרת ריצה דרום 00:22:23.200
בקרת ריצה צפון 00:30:13.150
תחילת אופניים 00:33:10.550
בקרת אופניים צפון 00:39:49.250
בקרת אופניים דרום 00:48:40.150
בקרת אופניים צפון 01:00:34.350
בקרת אופניים דרום 01:09:29.800
סיום אופניים 01:16:07.300
בקרת ריצה דרום 01:28:55.800
בקרת ריצה צפון 01:36:25.600
כרוז 01:37:08.800
סיום 01:37:18.550