מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:04:16.600
בקרת ריצה צפון 00:08:33.600
בקרת אופניים צפון 00:14:09.750
בקרת אופניים דרום 00:21:31.500
סיום אופניים 00:26:39.650
בקרת ריצה דרום 00:33:29.700
בקרת ריצה צפון 00:38:27.450
כרוז 00:38:56.900
סיום 00:39:04.000