מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:06:14.480
בקרת ריצה צפון 00:12:38.780
בקרת ריצה דרום 00:18:53.300
בקרת ריצה צפון 00:25:00.780
בקרת ריצה דרום 00:31:10.280
בקרת ריצה צפון 00:37:17.300
בקרת ריצה דרום 00:43:27.680
בקרת ריצה צפון 00:49:27.880
תחילת אופניים 00:52:20.300
בקרת אופניים צפון 00:58:05.230
בקרת אופניים דרום 01:06:10.380
בקרת אופניים צפון 01:16:32.780
בקרת אופניים דרום 01:24:31.280
בקרת אופניים צפון 01:35:03.930
בקרת אופניים דרום 01:43:19.380
בקרת אופניים צפון 01:54:16.680
בקרת אופניים דרום 02:02:21.300
סיום אופניים 02:08:35.530
בקרת ריצה דרום 02:18:20.800
בקרת ריצה צפון 02:24:54.230
בקרת ריצה דרום 02:31:09.180
בקרת ריצה צפון 02:37:17.800
כרוז 02:37:50.300
סיום 02:37:57.780