מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:04:13.300
בקרת ריצה צפון 00:08:55.880
תחילת אופניים 00:10:18.180
בקרת אופניים דרום 00:21:20.480
סיום אופניים 00:26:21.130
בקרת ריצה דרום 00:33:39.180
בקרת ריצה צפון 00:38:35.430
כרוז 00:39:00.580
סיום 00:39:06.230