מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:03:58.730
בקרת ריצה צפון 00:08:19.830
תחילת אופניים 00:09:27.680
בקרת אופניים צפון 00:14:01.980
בקרת אופניים דרום 00:21:49.430
סיום אופניים 00:27:19.880
בקרת ריצה דרום 00:33:46.330
בקרת ריצה צפון 00:38:24.880
כרוז 00:38:52.830
סיום 00:38:59.730