מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:04:18.480
בקרת ריצה צפון 00:08:48.380
תחילת אופניים 00:09:55.800
בקרת אופניים צפון 00:14:16.380
בקרת אופניים דרום 00:22:18.130
סיום אופניים 00:27:49.330
בקרת ריצה דרום 00:33:49.780
בקרת ריצה צפון 00:38:07.530
כרוז 00:38:32.180
סיום 00:38:37.980