מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:04:00.430
בקרת ריצה צפון 00:08:28.880
תחילת אופניים 00:09:38.980
בקרת אופניים צפון 00:13:49.530
בקרת אופניים דרום 00:20:48.630
סיום אופניים 00:25:51.680
בקרת ריצה דרום 00:32:54.180
בקרת ריצה צפון 00:37:37.180
כרוז 00:37:58.800
סיום 00:38:05.180