מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:03:50.880
בקרת ריצה צפון 00:08:00.280
בקרת אופניים צפון 00:13:50.730
בקרת אופניים דרום 00:20:49.280
סיום אופניים 00:26:03.130
בקרת ריצה דרום 00:32:54.530
בקרת ריצה צפון 00:37:36.280
כרוז 00:37:58.800
סיום 00:38:03.130