מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:03:47.330
בקרת ריצה צפון 00:08:03.430
תחילת אופניים 00:09:11.980
בקרת אופניים צפון 00:13:32.230
בקרת אופניים דרום 00:20:48.180
סיום אופניים 00:25:46.180
בקרת ריצה דרום 00:32:40.580
בקרת ריצה צפון 00:37:25.280
כרוז 00:37:52.430
סיום 00:37:58.680
כניסה למכלאה 01:02:37.330