מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:03:58.880
בקרת ריצה צפון 00:08:20.730
תחילת אופניים 00:09:27.580
בקרת אופניים צפון 00:13:48.780
בקרת אופניים דרום 00:20:50.330
סיום אופניים 00:25:48.930
בקרת ריצה דרום 00:32:14.930
בקרת ריצה צפון 00:36:54.580
כרוז 00:37:21.430
סיום 00:37:28.280