מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:13:16.540
בקרת ריצה צפון 00:22:29.890
כרוז 00:39:13.740
סיום 00:39:23.840