מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:03:56.480
בקרת ריצה צפון 00:08:10.230
תחילת אופניים 00:09:13.800
בקרת אופניים צפון 00:13:52.680
בקרת אופניים דרום 00:20:50.530
סיום אופניים 00:25:50.330
בקרת ריצה דרום 00:31:57.280
בקרת ריצה צפון 00:36:31.580
כרוז 00:36:56.330
סיום 00:37:02.630