מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:03:57.630
בקרת ריצה צפון 00:08:12.180
תחילת אופניים 00:09:17.330
בקרת אופניים צפון 00:13:23.680
בקרת אופניים דרום 00:20:00.300
סיום אופניים 00:24:47.930
בקרת ריצה דרום 00:31:20.880
בקרת ריצה צפון 00:36:18.300
כרוז 00:36:43.330
סיום 00:36:50.800