מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:03:59.830
בקרת ריצה צפון 00:08:29.580
תחילת אופניים 00:09:39.680
בקרת אופניים צפון 00:13:51.830
בקרת אופניים דרום 00:20:48.930
סיום אופניים 00:25:47.480
בקרת ריצה דרום 00:31:45.180
בקרת ריצה צפון 00:36:09.630
כרוז 00:36:32.800
סיום 00:36:38.130