מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:11:11.540
בקרת ריצה צפון 00:18:31.140
כרוז 00:32:34.240
סיום 00:32:42.290