מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:10:24.490
בקרת ריצה צפון 00:17:59.400
כרוז 00:32:27.340
סיום 00:32:33.490