מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:03:52.730
בקרת ריצה צפון 00:07:59.430
תחילת אופניים 00:09:04.930
בקרת אופניים צפון 00:12:58.830
בקרת אופניים דרום 00:19:58.630
סיום אופניים 00:24:47.230
בקרת ריצה דרום 00:31:15.630
בקרת ריצה צפון 00:36:09.480
כרוז 00:36:28.800
סיום 00:36:33.430