מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:10:25.190
בקרת ריצה צפון 00:16:51.790
כרוז 00:30:09.840
סיום 00:30:16.590