מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:03:48.930
בקרת ריצה צפון 00:07:49.300
תחילת אופניים 00:08:54.180
בקרת אופניים צפון 00:13:06.830
בקרת אופניים דרום 00:20:01.800
סיום אופניים 00:24:48.680
בקרת ריצה דרום 00:31:32.580
בקרת ריצה צפון 00:35:59.480
כרוז 00:36:24.730
סיום 00:36:30.880