מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:09:42.490
בקרת ריצה צפון 00:16:31.190
כרוז 00:30:07.540
סיום 00:30:12.990