מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:03:48.130
בקרת ריצה צפון 00:07:41.480
תחילת אופניים 00:08:50.380
בקרת אופניים צפון 00:13:20.130
בקרת אופניים דרום 00:20:15.830
סיום אופניים 00:25:45.380
בקרת ריצה דרום 00:31:41.280
בקרת ריצה צפון 00:35:42.230
כרוז 00:36:02.380
סיום 00:36:06.880