מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:03:50.180
בקרת ריצה צפון 00:07:57.380
תחילת אופניים 00:09:07.480
בקרת אופניים צפון 00:13:20.730
בקרת אופניים דרום 00:20:04.430
סיום אופניים 00:24:54.930
בקרת ריצה דרום 00:31:11.930
בקרת ריצה צפון 00:35:36.530
כרוז 00:36:00.780
סיום 00:36:06.530