מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:09:43.400
בקרת ריצה צפון 00:15:50.790
כרוז 00:27:34.890
סיום 00:27:43.900