מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:09:08.540
בקרת ריצה צפון 00:15:13.990
כרוז 00:27:23.190
סיום 00:27:29.400