מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:03:50.680
בקרת ריצה צפון 00:07:58.230
תחילת אופניים 00:09:02.930
בקרת אופניים צפון 00:12:58.230
בקרת אופניים דרום 00:19:59.830
סיום אופניים 00:24:47.530
בקרת ריצה דרום 00:30:57.880
בקרת ריצה צפון 00:35:30.180
כרוז 00:35:54.330
סיום 00:36:00.280