מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:03:49.730
בקרת ריצה צפון 00:07:50.780
תחילת אופניים 00:08:51.430
בקרת אופניים צפון 00:12:45.800
בקרת אופניים דרום 00:19:57.380
סיום אופניים 00:24:49.330
בקרת ריצה דרום 00:30:57.380
בקרת ריצה צפון 00:35:29.530
כרוז 00:35:51.980
סיום 00:35:57.380