מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:08:58.940
בקרת ריצה צפון 00:14:53.490
כרוז 00:26:04.590
סיום 00:26:10.340