מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:08:30.140
בקרת ריצה צפון 00:14:13.490
כרוז 00:25:55.640
סיום 00:26:02.840