מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:03:49.380
בקרת ריצה צפון 00:07:50.780
בקרת אופניים צפון 00:13:24.300
בקרת אופניים דרום 00:20:01.780
סיום אופניים 00:24:48.680
בקרת ריצה דרום 00:30:44.430
בקרת ריצה צפון 00:35:04.880
כרוז 00:35:28.300
סיום 00:35:33.630