מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:08:50.490
בקרת ריצה צפון 00:14:35.540
כרוז 00:25:39.440
סיום 00:25:47.990