מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:03:48.480
בקרת ריצה צפון 00:07:41.430
תחילת אופניים 00:08:37.280
בקרת אופניים צפון 00:13:22.680
בקרת אופניים דרום 00:19:58.780
סיום אופניים 00:24:47.130
בקרת ריצה דרום 00:30:37.800
בקרת ריצה צפון 00:35:02.330
כרוז 00:35:26.680
סיום 00:35:32.300