מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:08:16.790
בקרת ריצה צפון 00:13:35.840
כרוז 00:24:20.590
סיום 00:24:27.190